TÜRMOB Genelgesi 2016/3 "E-Birlik sistemi üzerinden düzenlenen sözleşmeler hk. (14.12.2016)

TÜRMOB Genelgesi 2016/3

13/12/2013 tarihli ve 28850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı uyarınca meslek mensuplarının müşterileri ile yapacakları sözleşmeleri bu yazılım aracılığıyla Odalara bildirmeleri esası getirilmiş, Mecburi Meslek Kararının 10 uncu maddesinde Birlik Yönetim Kurulu'nun, bu kararın uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi amacıyla düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

 

 

Söz konusu mecburi meslek kararının uygulanması ile ilgili "sözleşmelerin bir yıl süreli düzenlenmesine ilişkin zorunluluğun" uygulamada sorun yarattığı ve birçok meslek mensubu tarafından bu durumun yakınma konusu edildiği tespit edilmiştir. Birliğimize intikal eden sorunlar kapsamında gerekli incelemeler yapılmış, yazılımın bir yıldan uzun süreli sözleşme yapmaya ya da bir yıl süre ile yapılan sözleşmelerin feshedilmediği takdirde kendiliğinden uzamasına olanak verecek şekilde yeniden kodlanması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 2017 yılından itibaren meslek mensupları yazılım üzerinden bir yıldan uzun süreli sözleşme düzenleyebilecekleri gibi bir yıl süreli düzenleyecekleri sözleşmelerin feshedilmediği sürece kendiliğinden uzayacağına dair akit de yapabileceklerdir. Ancak, 2016 yılında e-Birlik üzerinden yapılan sözleşmeler bir yıl süreli düzenlendiğinden ve bu sözleşmelerin süresinin takvim yılının son günü itibaren kendiliğinden sona ereceği düzenlendiğinden, 2017 yılı ve sonrası için meslek mensuplarının mutlaka yazılım üzerinden en geç Şubat ayının son gününe kadar sözleşme düzenlemeleri gerekmektedir.

TÜRMOB Genelgesi 2016/3 "E-Birlik sistemi üzerinden düzenlenen sözleşmeler hk.