2019 yılında YMM'lere verilecek karşıt inceleme hizmetlerinin ücrete tabi tutulması hakkında Yönetim Kurulumu kararı - 20.09.2019/090 (23.09.2019)

2019 yılında YMM'lere verilecek karşıt inceleme hizmetlerinin ücrete tabi tutulması hakkında Yönetim Kurulumu kararı - 20.09.2019/090

2019 yılında YMM'lere verilecek karşıt inceleme hizmetlerinin ücrete tabi tutulması hakkında Yönetim Kurulumu kararı - 20.09.2019/0905
 
 
Yeminli Mali Müşavirlere verilen karşıt inceleme hizmetlerinin ücrete tabi tutulması hakkında, Yönetim Kurulumuzun 20.09.2019 tarih ve 0905 sayılı kararı ile tavsiye niteliğinde, diğer ücretler adı altında (2019 yılı için) 150.00 TL. hizmet ücreti alınmasına oy birliği ile karar vermiştir.
 
Tahsin ERDEM
  Oda Başkanı