Kapıcı Özet Maaş Hesabı

 

01.01 - 30.06.2013 |

01.07 - 31.12.2013

Brüt ücreti

978,60  

00  

İşçi SGK Primi (%14)

 137,00  

00  

İşsizlik Sigortası Primi (%1)

 9,79  

00  

Gelir Vergisi (% 0)

00,00  

,00  

Damga Vergisi (%0,0)

00,00  

,00  

Kesintiler Toplamı

146,79  

00  

Net Ücret

831,81  

00