Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Mükerrer Md.177)

Yıllık Alış Tutarı

150.000  

Yıllık Satış Tutarı

200.000  

Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı

80.000  

İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

150.000