Tarım ve Hayvancılık

 

TARIM VE HAYVANCILIK (2010 YIL SONU İTİBARİYLE) 

 

 
 
Toplam yüzölçümü : 343.037 ha.
 Orman ve fundalık arazi : 238.211 ha. 
 Tarım arazisi : 93.316 ha.
 Çayır ve mera : 1.417 ha.
 Tarım dışı arazi : 10.093 ha.

İlin tarımsal potansiyelini oluşturan zirai faaliyetleri hububat (buğday, arpa, mısır vb.) yetiştiriciliği, meyve (fındık, çilek, elma vb.) yetiştiriciliği ve sebzecilik (yazlık ve kışlık) yanında patates ve ayçiçeği gibi sanayi bitkileri oluşturmaktadır. Ayrıca son yıllarda gelişen örtü altı yetiştiriciliği tarımsal yapıda giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. 

Bitkisel üretim;
Tarla bitkileri : 225.499 ton/yıl 
Sebzeler : 37.452 ton/yıl
Meyveler : 28.685 ton/yıl 
Fındık : 10.425 ton/yıl yetiştirilmektedir.

Hayvansal ürünlerin üretiminde aile işletmeleri düzeyinde besi sığırcılığı, küçük ve orta, işletmeler düzeyinde besi sığırcılığı, orta ve büyük işletmeler düzeyinde yumurta ve besi tavukçuluğu yapılmaktadır. 

 

 
Hayvansal Kaynaklı Üretimler
Deniz Ürünleri : .......ton/yıl
Hayvan varlığı
Et Üretimi : 1.152 ton/yıl
Tatlısu Ürünleri : ...ton/yıl
Büyükbaş hayvan sayısı : 55.390 adet
Süt Üretimi : 52.500 ton/yıl
 
Küçükbaş hayvan sayısı : 14.863 adet
Yumurta : 42.800 adet/yıl
 
Kanatlı hayvan sayısı : 17.280 adet
Yapağı, kıl, tiftik : .......kg/yıl
 
 
Deri : 130 Ton/yıl
 
 
Bal : 600 ton/yıl
 
 

 


Özel İdare Bütçeli Uygulamalar

Tarım İl Müdürlüğü geleneksel tarımsal faaliyetlerin yanında , Özel İdare olanaklarıyla örtüaltı yetiştiriciliği, kivi, mantar, çilek, hayvancılık ve buna bağlı süt ürünlerinin işlenmesinde kolaylık sağlayan asra yatırım ve çalışmalarına girmittir. 
İldeki her ilçenin tarımsal potansiyeli farklıdır. İl kıyı şeridinden içeri doğru gidildikçe verimli tarım topraklarıyla karşılaşılmaktadır. 
Özel İdare tarafından finanse edilerek gelişme gösteren tarım faaliyetlerinin bazında durum şöyledir.

Ketiştiriciliğini Geliştirme Projesi
Yem iraz Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi
Kivi Bitkileri Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi 
Örtü Altı Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi 
Ceviz Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi
Süt Sığırcılığını Geliştirme Projesi